Master Brand

Nowe, lepsze warunki w polskich schroniskach dla psów

Udostępnij
Intro Text
Początek roku 2022 to mała rewolucja w życiu wszystkich bezdomnych zwierząt w Polsce. 20 stycznia wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Nowy dokument oznacza lepsze warunki w polskich schroniskach dla psów. Na wdrożenie zmian i dostosowanie się do nowych wymogów schroniska mają rok. Co konkretnie zmieni się w życiu bezdomnych zwierząt dzięki rozporządzeniu?
Content
Image
nowe warunki w polsakich schroniskach dla psów

Częstotliwość spacerów i wymogi dotyczące wybiegu

Jedną z najważniejszych zmian związanych z poprawą dobrostanu zwierząt w schronisku jest określenie częstotliwości spacerów lub wyjść na wybieg. Do tej pory nie istniały żadne sprecyzowane wymogi w tej kwestii. Istniały w Polsce schroniska w których zwierzęta przez cały okres pobytu w schronisku nie miały możliwości wyjścia na spacer czy pójścia na wybieg. Jedyne, co znały to swój własny kojec. Rozporządzenie, mające poprawić warunki w polskich schroniskach uregulowało tę kwestię.

W każdym schronisku, w którym znajduje się więcej niż 35 psów (przy czym suka z potomstwem liczona jest jako jedno zwierzę) powinien znajdować się wybieg o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2, z dostępem do trawnika oraz materiałów i przedmiotów, które będą absorbowały uwagę psów i pozwolą na ich socjalizację i realizację zachowań właściwych dla gatunku.

Dodatkowo każdy pies przebywający w schronisku powinien mieć zapewnione wyjście na spacer bądź wybieg nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Odstępstwem od tej reguły mogą być wyłącznie psy lękliwe, agresywne, szczenięta, suki ze szczeniętami, zwierzęta na kwarantannie oraz psy u których ograniczenie ruchu wynika z zaleceń lekarza weterynarii. Schronisko ma obowiązek prowadzić ewidencję wyjść na wybieg oraz spacer.

Image
pieski w schronisku

Minimalna powierzchnia kojców i warunki utrzymania zwierząt w schroniskach

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt z dnia 20 stycznia 2022 r. określiło również konkretne wytyczne dotyczące pomieszczeń w schroniskach, w tym między innymi minimalną powierzchnię kojców dla zwierząt.

W każdym schronisku powinny znaleźć się osobne pomieszczenia: sala zabiegowa (chyba że zabiegi wykonywane są w zakładzie leczniczym z którym schronisko podpisało umowę), pomieszczenie do izolacji zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, pomieszczenia do utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla niekastrowanych samców oraz samic, miejsce dla zwierząt na kwarantannie, zwierząt agresywnych, młodych oddzielonych od matek, samic z oseskami, pomieszczenie do prac administracyjno-biurowych i do celów socjalnych. Określono również minimalną temperaturę 16 stopni Celsjusza w pomieszczeniach, gdzie przebywają oseski oraz zwierzęta chore.

Minimalna powierzchnia dla jednego psa w kojcu, z wyjątkiem powierzchni zajętej przez legowisko lub budę wynosi:

  • 4 m2 w przypadku psa do 20 kg,
  • 6 m2 w przypadku psa od 20 do 30 kg,
  • 8 m2 w przypadku psa powyżej 30 kg.

Ponadto, w przypadku utrzymywania psów w grupie, minimalna powierzchnia dodatkowa na każde kolejne zwierzę wynosi adekwatnie:

  • 2 m2 w przypadku psów do 20 kg,
  • 3 m2 w przypadku psów od 20 do 30 kg,
  • 4 m2 w przypadku psów powyżej 30 kg.

W jednym pomieszczeniu może na raz przebywać maksymalnie 6 zgodnie żyjących zwierząt. Wyjątkiem są suki ze szczeniętami oraz całe mioty szczeniąt w liczbie większej niż 6, których nie należy rozdzielać. Każdy kojec powinien posiadać budy o wielkości i liczbie umożliwiającej wszystkim psom jednoczesne schronienie i odpoczynek. Wszystkie kojce i pomieszczenia, w których utrzymywane są zwierzęta powinny być czyszczone przynajmniej raz dziennie.

W przypadku kotów zapewnia się minimalną powierzchnię 1,5 m2, z wyjątkiem powierzchni zajętej przez legowisko. Dodatkowo pomieszczenie powinno być wyposażone w półkę spoczynkową o powierzchni 0,5 m2 dla każdego kota. Każdy dodatkowy kot wymaga zwiększenia powierzchni o 0,75 m2. Każde pomieszczenie dla kota powinno posiadać także kuwetę oraz przedmioty służące do ścierania pazurów. Jednocześnie legowiska powinny być oddzielone od miejsc, w których umieszczone są kuwety o minimum 0,5 m2.

W przypadku przetrzymywania do 4 dorosłych kotów w jednym pomieszczeniu, na każde zwierzę powinna przypadać jedna kuweta. Jeśli kotów jest więcej, zapewnia się dodatkowo jedną kuwetę na każde dwa koty. Choć takie szczegółowe wytyczne mogą wydawać się przesadą, w rzeczywistości bardzo mocno wpływają na dobrostan zwierząt.

Image
zabawa z psami ze schroniska

Identyfikacja, leczenie i profilaktyka zwierząt w schronisku

Wszystkie zwierzęta, zarówno psy jak i koty, przyjęte do schroniska, zgodnie z rozporządzeniem muszą zostać zachipowane nie później niż w terminie siedmiu dni od zakończenia kwarantanny. Informacje o oznakowaniu powinny zostać wpisane do bazy danych, wraz z podaniem nazwy, siedzimy oraz adresu schroniska.

Dodatkowo, zwierzęta w schronisku mają mieć zapewnioną całodobową opiekę sprawowaną przez osobę przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami. Należy im się również opieka weterynaryjna w zakresie kontroli stanu zdrowia i profilaktyki, w tym między innymi zwalczania pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, szczepienia psów przeciwko parwowirozie, parainfluenzie oraz nosówce, a także szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie, panleukopenii, herpeswirozie i kaliciwirozie. Rozporządzenie wprowadziło również obowiązek kastracji dojrzałych płciowo zwierząt.

Lepsze warunki w polskich schroniskach – co jeszcze?

Rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi określa również między innymi wymogi odnośnie odległości schronisk od siedzib ludzkich, a także częstotliwość karmienia zwierząt i konieczność zapewnienia ciągłych zapasów żywności i miejsca jej przechowywania. Ponadto minister zapowiada dalsze prace nad wzmocnieniem ochrony zwierzą, a w szczególności nad przeciwdziałaniem ich bezdomności. W ciągu kilku miesięcy powinna być gotowa ustawa, która będzie miała na celu walkę z bezdomnością wśród zwierząt.

Tagi
Adopcja
Kojec dla psa
Nowy pies
Nowy właściciel
Opieka nad zwierzęciem
Porady
Przepisy
Przychodnia weterynaryjna
Rasa psa
Szczepienia
Weterynarz
Udostępnij