Skrócona informacja o lekach

Skrócona informacja o leku Advantage jest dostępna tutaj:

Advantage - Skrócona Informacja o Leku
1
1

 

Skrócona informacja o leku Advantix jest dostępna tutaj:

Advantix - Skrócona Informacja o Leku
1
1

 

Skrócona informacja o leku Obroża przeciw pchłom i kleszczom Foresto są dostępne tutaj:

Foresto - Skrócona Informacja o Leku
1
1

 

Skrócona informacja o leku Kiltix jest dostępna tutaj:

Kiltix - Skrócona Informacja o Leku
1
1

 

Stosuj leki odpowiedzialnie

Copyright Elanco Poland Sp. z o. O
Off
Polish